Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

CEPM

Acht opleidingen tot leerkracht basisonderwijs (pabo’s) hebben de handen ineengeslagen rondom het thema Persoonlijk Meesterschap. Deze hogescholen hebben het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) opgericht. 

Persoonlijk meesterschap (PM) is het vermogen van leraren (PO) en docenten (VO, MBO en HBO) en jeugdzorghulpverleners om leerlingen/jongeren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en democratisch burger. PM wordt zichtbaar bij leraren, docenten en jeugdzorghulpverleners in het zorgvuldig en tactvol inspelen op vragen van existentiële aard en zingevingsvragen. Zij maken daarbij gebruik van dialogische, verhalende en creatieve werkwijzen.

Lees meer

 

 

 

Nieuws

29 - 11 - 17

Werken in professionele leergemeenschappen

Twee van onze partners binnen CEPM, Driestar Hogeschool en Christelijke Hogeschool Ede, hebben samen met twee mbo-scholen (Wellant College Gouda…

Lees meer
Al het nieuws Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wat is persoonlijk meesterschap?

Onderwijs is mensenwerk. Net als de jeugdzorg. Een leraar voelt feilloos aan wat er speelt in de klas. Datzelfde geldt voor de zorgprofessional die intuïtief weet hoe er op bepaalde momenten gehandeld moet worden. Het belang van het kind en de jongere staan daarbij centraal. Daarnaast spelen ook de belangen van ouders, de onderwijs- en zorginstellingen en de samenleving een belangrijke rol. Persoonlijk Meesterschap gaat over de kunst om al deze verschillende belangen mee te laten wegen in het onderwijs of de jeugdzorg. De ontwikkeling en het welbevinden van de leerling of cliënt staat hierbij altijd voorop.

Het verschil maken

Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit en gedrevenheid van de leraar. Net zoals goede jeugdzorg gebaat is bij betrokken en gepassioneerde zorgprofessionals. Het CEPM vindt dat mensen in het onderwijs en de jeugdzorg het verschil kunnen én moeten maken. Dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om hun Persoonlijk Meesterschap te tonen. Het CEPM ondersteunt hen daarbij.