Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

CEPM

Acht opleidingen tot leerkracht basisonderwijs (pabo’s) hebben de handen ineengeslagen rondom het thema Persoonlijk Meesterschap. Deze hogescholen hebben het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) opgericht. 

Persoonlijk meesterschap (PM) is het vermogen van leraren (PO) en docenten (VO, MBO en HBO) en jeugdzorghulpverleners om leerlingen/jongeren vanuit hun persoonlijke betrokkenheid te ondersteunen bij hun vorming tot zelfstandig mens, verantwoordelijk medemens en democratisch burger. PM wordt zichtbaar bij leraren, docenten en jeugdzorghulpverleners in het zorgvuldig en tactvol inspelen op vragen van existentiële aard en zingevingsvragen. Zij maken daarbij gebruik van dialogische, verhalende en creatieve werkwijzen.

Lees meer

BELANGRIJKE DATA

Datum Activiteit
17 maart 2017  CEPM-symposiumpresentatie tijdens het Veloncongres
30 maart 2017 Overleg contactpersonen en Overleg projectleiders CEPM
1 april 2017 Bildungsconferentie Leusden

3 april 2017

Overleg DB en directie CEPM

5 april 2017

Studiebijeenkomst KPZ/Viaa en de Bildung Academie

6 april 2017

Radiantbestuursvergadering, agendering CEPM

7 april 2017 

Radiantdag

18 mei 2017

Verus 2017

NIEUWSBRIEVEN CEPM

Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief november 2016
Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief juli 2016
Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief juni 2016
Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief april 2016
Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief februari 2016 
Klik hier voor de CEPM nieuwsbrief januari 2016

 

 

Nieuws

10 - 03 - 17

Nieuwe projectaanvraag: Bestuurders bespreken morele dilemma’s vanuit interdisciplinair perspectief

Welke morele dilemma’s ervaren bestuurders uit onderwijs en zorg en hoe kan het bespreken hiervan vanuit interdisciplinair perspectief door bestuurders…

Lees meer
Al het nieuws Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wat is persoonlijk meesterschap?

Onderwijs is mensenwerk. Net als de jeugdzorg. Een leraar voelt feilloos aan wat er speelt in de klas. Datzelfde geldt voor de zorgprofessional die intuïtief weet hoe er op bepaalde momenten gehandeld moet worden. Het belang van het kind en de jongere staan daarbij centraal. Daarnaast spelen ook de belangen van ouders, de onderwijs- en zorginstellingen en de samenleving een belangrijke rol. Persoonlijk Meesterschap gaat over de kunst om al deze verschillende belangen mee te laten wegen in het onderwijs of de jeugdzorg. De ontwikkeling en het welbevinden van de leerling of cliënt staat hierbij altijd voorop.

Het verschil maken

Goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit en gedrevenheid van de leraar. Net zoals goede jeugdzorg gebaat is bij betrokken en gepassioneerde zorgprofessionals. Het CEPM vindt dat mensen in het onderwijs en de jeugdzorg het verschil kunnen én moeten maken. Dat kan alleen als zij de ruimte krijgen om hun Persoonlijk Meesterschap te tonen. Het CEPM ondersteunt hen daarbij.