Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

PLG onderzoekend leren

Inleiding
In het kader van het CEPM-project ‘Bevordering van persoonlijk meesterschap in professionele leergemeenschappen (plg)’ zijn wij een plg gestart. In deze plg ‘Onderzoekend leren’ is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Wat heeft een student in zijn opleiding nodig om als leerkracht onderzoekend leren in te zetten bij zijn/haar leerlingen van de basisschool en hoe geven we dit in het curriculum een plaats?’

Het doel van deze plg was om onderzoekend leren een integraal onderdeel van het curriculum van onze opleiding Leraar Basisonderwijs binnen de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) te laten zijn. Daarbij vonden we het belangrijk dat studenten, docenten en he werkveld de verschillende elementen van onderzoekend leren kunnen herkennen.

De eindopbrengst van onze plg:
- Een definiëring en afbakening van het begrip ‘onderzoekend leren’
- Een plaats voor onderzoekend leren in het curriculum van eerstejaars pabostudenten.
- Lijst met didactische werkvormen en uitdagende opdrachten die aanzetten tot onderzoekend leren in de eigen basisschoolgroep.

Deze website
Op deze website presenteren we de opbrengst van onze plg:

- Theoretisch kader met betrekking tot onderzoekend leren. 
- Onderwijskundige keuzes voor het curriculum.  
- Didactische en pedagogische doelen voor de eerste twee stappen van de cyclus (verwonderen en verkennen). 
- Doorkijkje naar invulling van de andere stappen in de cyclus.

 

Theoretisch kader m.b.t. Onderzoekend leren

Onderwijskundige keuzes voor het curriculum

Didactische en pedagogische doelen Verwonderen/Verkennen

Doorkijkje naar invulling van de andere stappen in de cyclus

Definitie onderzoekend leren

Onderzoekend leren in de drie fasen van de opleiding

Inleiding 

Onderzoekend leren in de major en minor van de opleiding

De onderzoekscyclus

Verwonderen en verkennen in de propedeuse – een verantwoording

Doelen bij de stappen Verwonderen en Verkennen

Voorbeelden van uitdagende opdrachten totale cyclus

Studentvaardigheden – twee rollen

Een curriculum uitwerking voor de propedeuse

   

Onderzoekend leren en passend onderwijs

     

Literatuur over onderzoekend leren

     


Begrenzing

Hoewel wetenschap en technologie in het onderwijs uiting geeft aan onderzoekend én ontwerpend leren beperkt onze kernvraag zich tot onderzoekend leren in de eerste jaar van de opleiding leraar basisonderwijs. Hiermee wordt niet aangegeven dat er minder belang gehecht wordt aan ontdekkend leren bij het jonge kind en ontwerpend leren.