Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Inleiding

Er komt iets binnen……

5

7

In dit hoofdstuk is gekozen om op drie niveaus (kind, leerkracht, opleider) te beschrijven wat nodig is om onderzoekend leren handen en voeten te geven. We richten ons zowel op de didaktiek voor de opleider als de aspirant leerkracht.

Het accent bij de verdieping van de stappen Verwonderen en Verkennen ligt op het leren stellen van goede vragen aan de kinderen. Belangrijk is dat de student tijdens het werkplekleren de focus kan leggen op de vraagstelling en de verschillende reacties van de kinderen daarop. Het is belangrijk dat de student dan niet verzandt in organisatorische problemen met een klas van 32 kinderen. Oefenen van gesprekstechnieken met kleine groepjes kinderen kan dit voorkomen.

Terug naar beginscherm PLG