Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

De onderzoekscyclus

Bij onderzoekend leren stellen leerlingen vragen over de natuurlijke, culturele of materiële wereld, verzamelen data om deze vragen te beantwoorden, analyseren de data en rapporteren een conclusie over het onderzoek. Bij deze vorm van leren vindt het leren dus plaats op een wetenschappelijke cyclus, waarbij het niet noodzakelijk is dat alle stappen steeds deel uitmaken van hun onderzoeksproces. Deze cyclus bestaat uit zes stappen in plaats van zeven. De stap verbreden en verdiepen maakt hier onderdeel uit van de stap concluderen. Om aan te kunnen sluiten op de didactiek van natuuronderwijs zal in ons pabo-curriculum naast dit stappenplan ook verwezen worden naar het vijf-stappenplan.
onderzoekscyclus
1. Verwonderen
2. Verkennen
3. Onderzoek opzetten
4. Onderzoek uitvoeren
5. Concluderen
6. Presenteren

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Illustratie naar analogie van onderzoek cyclus Wetenschapsknooppunt Wageningen University

Terug naar beginscherm PLG