Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Definitie onderzoekend leren

Bij het definiëren van onderzoekend en ontwerpend leren wordt uitgegaan van de formulering die gebruikt wordt door de SLO. Hierin wordt een onderzoek gestart vanuit een vraag en een ontwerp vanuit een probleem. Een onderzoek leidt dus tot een antwoord op een vraag, terwijl een ontwerp leidt tot een product. Zowel het onderzoek als ontwerp ontstaat vanuit een cyclisch proces, de onderzoek- en ontwerpcyclus. Deze cycli zijn alleen theoretisch goed te scheiden, maar zullen in praktijk deels kunnen samenvallen. In het doorlopen van deze cycli worden, aangestuurd vanuit de verwondering/confrontatie, kennis vergroot en vaardigheden geleerd. Daarom wordt het doorlopen van deze cycli gezien als onderzoekend en ontwerpend leren.

definitie-onderzo
Bron: http://wetenschapentechnologie.slo.nl/componenten-van-w-en-t/onderzoeken-en-ontwerpen

In relatie tot de kernvraag wordt de onderzoekscyclus hier verder uitgewerkt. De ontwerpcyclus valt verder buiten de opbrengst van onze PLG.

Terug naar beginscherm PLG