Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Ik wil het weten

Hoe leren wij dit studenten aan?

Wanneer kinderen nieuwsgierig zijn geworden, is het belangrijk dat de leerkracht via goede vragen de leerlingen tot de houding ‘ik wil het weten’ stimuleert.  

Uit een onderzoek naar de effecten van een training van interactievaardigheden van (aanstaande) leerkrachten.  De training beoogde dat leerkrachten minder vragen gingen stellen,  van de vragen een kleiner aantal gesloten en een groter aantal open is. Leerkrachten meer en langer stiltes in acht nemen, en kinderen meer spreektijd geven. De sterk verschillende beginsituatie van de deelnemers onderstreept de noodzaak van de in de training gehanteerde individuele component waarbij rekening kan worden gehouden met verschillende startpunten en leerstijlen (Damhuis, et al. 2009). Opleiders moeten zoeken naar mogelijkheden om studenten vraagtechnieken aan te leren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er verandering op individueel niveau zichtbaar was. Trainen om de goede interactievaardigheden bij onderzoekend leren te bevorderen heeft dus werkelijk zin.

‘Meer taal’ van Gijsel en Damhuis (zd) bieden mooie aanknopingspunten daarvoor. In Meer taal wordt bijvoorbeeld gesuggereerd aan te sluiten bij  de stappen van de wetenschappelijke methode door het stellen van open vragen die de kinderen aanzetten tot nadenken, zoals “Wat denk je dat er gaat gebeuren als...?”. Op deze manier wordt de kinderen gevraagd om te vertellen wat ze denken, zonder dat de focus ligt op het juiste antwoord.

Gijsel, M. Taal en wetenschap en technologie.

Terug naar beginscherm PLG    -    Terug naar overzicht doelen verwonderen en verkennen