Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Literatuur over onderzoekend leren

Oers van e.a. (2014). Beter leren door onderzoek – Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen,  Amsterdam : VU

Vaan de, E., Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor Natuuronderwijs, Bussum: Uitgeverij Coutinho

Berg van den, E., Bom, P., Frederik, I., Marell, J. (2013). Onderzoeken en Ontwerpen met 4- tot 14-jarigen; Inspirerende praktijkvoorbeelden, Utrecht: NVON

Graft, M. van, Klein Tank, M., Beker, T. (2016) Wetenschap & technologie in het basis en speciaal onderwijs; Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Enschede: SLO

Website SLO, http://wetenschapentechnologie.slo.nl/

Holla, E., Klapwijk, R., (2014). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren; Praktische handreiking voor onderwijs waarin leerlingen vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Delft: Wetenschapsknooppunt Zuid Holland.

Zohar, A., & Dori, Y. J. (2003). Higher order thinking skills and low-achieving students: Are they mutually exclusive?. The journal of the learning sciences, 12(2), 145-181.

Terug naar beginscherm PLG