Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Literatuur over onderzoekend leren

Oers van e.a. (2014). Beter leren door onderzoek – Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen,  Amsterdam : VU

Vaan de, E., Marell, J. (2012). Praktische didactiek voor Natuuronderwijs, Bussum: Uitgeverij Coutinho

Berg van den, E., Bom, P., Frederik, I., Marell, J. (2013). Onderzoeken en Ontwerpen met 4- tot 14-jarigen; Inspirerende praktijkvoorbeelden, Utrecht: NVON

Graft, M. van, Klein Tank, M., Beker, T. (2016) Wetenschap & technologie in het basis en speciaal onderwijs; Richtinggevend leerplankader bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Enschede: SLO

Website SLO, http://wetenschapentechnologie.slo.nl/

Holla, E., Klapwijk, R., (2014). Leidraad onderzoekend en ontwerpend leren; Praktische handreiking voor onderwijs waarin leerlingen vanuit verwondering en vragen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Delft: Wetenschapsknooppunt Zuid Holland.

Zohar, A., & Dori, Y. J. (2003). Higher order thinking skills and low-achieving students: Are they mutually exclusive?. The journal of the learning sciences, 12(2), 145-181.

Terug naar beginscherm PLG