Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Onderzoekend leren in de drie fasen van de opleiding

Onderzoekend leren komt in verschillende fasen van onze opleiding aan de orde:

Propedeuse – eerste semester: De onderzoekende student staat hier centraal; zelf het onderzoeksproces ervaren
Propedeuse – tweede semester: Starten met de onderzoekende leerling. De eerste twee stappen van de onderzoekscyclus  staan centraal: Verwonderen en verkennen.
Majorfase:

De eerste twee stappen worden kort herhaald; vervolgens ligt het accent op de resterende fasen uit het onderzoeksproces: Onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren.

Profieldeel W&T in de afstudeerfase:

Verdieping in kennis en vaardigheden, voor studenten die hiervoor kiezen.

1

bron: CHE

Terug naar beginscherm PLG