Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Onderzoekend leren in de drie fasen van de opleiding

Onderzoekend leren komt in verschillende fasen van onze opleiding aan de orde:

Propedeuse – eerste semester: De onderzoekende student staat hier centraal; zelf het onderzoeksproces ervaren
Propedeuse – tweede semester: Starten met de onderzoekende leerling. De eerste twee stappen van de onderzoekscyclus  staan centraal: Verwonderen en verkennen.
Majorfase:

De eerste twee stappen worden kort herhaald; vervolgens ligt het accent op de resterende fasen uit het onderzoeksproces: Onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren.

Profieldeel W&T in de afstudeerfase:

Verdieping in kennis en vaardigheden, voor studenten die hiervoor kiezen.

1

bron: CHE

Terug naar beginscherm PLG