Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Onderzoekend leren in de drie fasen van de opleiding

Onderzoekend leren komt in verschillende fasen van onze opleiding aan de orde:

Propedeuse – eerste semester: De onderzoekende student staat hier centraal; zelf het onderzoeksproces ervaren
Propedeuse – tweede semester: Starten met de onderzoekende leerling. De eerste twee stappen van de onderzoekscyclus  staan centraal: Verwonderen en verkennen.
Majorfase:

De eerste twee stappen worden kort herhaald; vervolgens ligt het accent op de resterende fasen uit het onderzoeksproces: Onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren.

Profieldeel W&T in de afstudeerfase:

Verdieping in kennis en vaardigheden, voor studenten die hiervoor kiezen.

1

bron: CHE

Terug naar beginscherm PLG