Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Studentvaardigheden – twee rollen

Met dit onderzoeksproces als leidraad, willen we kijken welke vaardigheden de student moet beheersen om een goede didacticus te zijn bij onderzoekend leren. Gedurende het project werd het duidelijk dat het helpend is onderscheid te maken tussen de ‘student als didacticus en pedagoog’ en de ‘student als HBO-onderzoeker’.

3
Bron: CHE

Hoewel er veel overlap is tussen beide studentrollen, zal een transfer van de aangeleerde vaardigheden als ‘HBO-onderzoeker’ naar ‘didacticus’ expliciet in het curriculum en in werkvormen een plaats moeten krijgen. Alleen door beide aspecten nadrukkelijk en expliciet aan de orde te laten komen, zal de student o.i. de transfer naar het klaslokaal kunnen maken. Daarnaast moet de student didactische werkvormen hebben geleerd om zijn/haar toekomstige leerlingen vaardigheden voor de 21ste eeuw aan te leren.

Terug naar beginscherm PLG