Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Wohhh…effect

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid zou wel eens een motiverende factor voor didactiek kunnen zijn, volgens??  Het creëren van kloven tussen wat je weet en wat je nog niet weet zou volgens de informatieklooftheorie

(information gap theory) nieuwsgierigheid opwekken.  In de didactiek van onderzoekend leren, worden leerlingen uitgedaagd om antwoord te vinden op eigen onderzoeksvragen waar ze heel nieuwsgierig naar zijn. In een artikel van Peters (2105) worden voorbeelden gegeven van manieren nieuwsgierigheid te prikkelen door het creëren van een kloof.

Peters, M., (2015). JSW. Nieuwsgierigheid. Hoe worden leerlingen nieuwsgierig, 8, 32-35

Terug naar beginscherm PLG    -    Terug naar overzicht doelen verwonderen en verkennen