Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Doorkijkje naar invulling stappen 3 t/m 6 van de onderzoekscyclus

In de majorfase worden de eerste twee stappen van de onderzoek cyclus kort herhaald. Vervolgens ligt het accent onderzoekscyclusop de resterende stappen,  onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, concluderen en presenteren,  uit het onderzoeksproces. Een mogelijke uitwerking is dat studenten samen met leerlingen op hun stageschool een onderzoek een onderzoek opzetten in zelf ontworpen vakoverstijgend thematisch onderwijs. Hierin is bewust aandacht onderzoeksvragen van kinderen. De student begeleidt de kinderen in het doorlopen van alle stappen. Daarnaast kunnen ze meer inzicht krijgen in de samenhang tussen onderzoekend leren en de didactiek van verschillende basisschoolvakken, zoals bijvoorbeeld realistisch rekenwiskunde onderwijs.

Voor studenten die hiervoor kiezen biedt het profieldeel W&T in de afstudeerfase gelegenheid voor verdieping in kennis en vaardigheden. Hier kunnen aspecten aan de orde komen zoals de vervlechting van de onderzoek-  en ontwerpcyclus, educatief ontwerpen voor externe instanties via bijvoorbeeld universiteiten en/of techiekcentra en onderzoek naar opbrengsten van onderzoekend leren, of de ontwikkeling van een onderzoekende houding (attitudevorming) bij basisschoolleerlingen. Ook een minor die gerelateerd is aan wetenschap en technologie geeft ruimte voor dergelijke vormen van verdieping en verbreding.

Studenten die zich nog verder in dit domein willen profileren kunnen een afstudeeronderzoek doen naar deelaspecten van onderzoekend leren.

Voorbeelden van uitdagende opdrachten (doorklikken bij eindproduct: los aangeleverd):

Rietdijk, H.C., Bom, P.L., (2012). De Hellingproef: wetenschap, techniek en onderzoekend leren in groep 5, Volgens Bartjens, 31(3), 4-6

Bom, P.L., Rietdijk, H.C., (2012). De Hellingproef: onderzoekend leren in groep 5 met het vijfstappenplan, NVOX, 37(2)

Stuyvenberg van, H.,(2011). Pianoles, er zit onderzoekservaring in een piano, Natuur aan de Basis, 21 (4)

Er zijn enkele hulpmiddelen die het onderzoekend leren kunnen ondersteunen.