Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

vervolg Kunst in leren

Binnen het project cultuureducatie staat het begrip creativiteit centraal, maar dan in relatie tot de pedagogische opdracht van de school. Het resultaat van dit project is een andere pedagogiek die uitgaat van de principes van persoonlijk meesterschap en een heuristiek oplevert die het de leerkracht mogelijk maakt vanuit het creatieve domein bij te dragen aan het ontwikkelingsperspectief van kinderen wiens potentieel nu te weinig of niet wordt aangesproken.
aanpak en organisatie: (w.o. aandacht voor leerwerkgemeenschappen en integraliteit en inzet alle betrokkenen)
het betreft een actieonderzoek waarbij studenten en leerkrachten worden betrokken en op de werkvloer, op basis van de resultaten van het onderzoek, toetsing plaats vindt. Het onderzoek wordt cyclisch opgezet zodat vanuit verschillende creatieve domeinen de resultaten steeds worden verrijkt, maar ook verduurzaamd.