Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Lees meer over Europese verhalen

De werkdefinitie van Persoonlijk Meesterschap luidt als volgt: “Persoonlijk Meesterschap is het handelen van leraren dat is ingegeven door persoonlijke opvattingen over goed onderwijs en goed leraarschap. Dit gebeurt deels intuïtief en deels beredeneerd in dialoog met de context. Op basis hiervan worden verantwoorde, professionele keuzes gemaakt met als doel de brede ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.” (Castelijns & Hoencamp, 2013)
Deze definitie bevat de context, het dynamische en interactieve als belangrijke componenten: binnen de professionele identiteit is een doorgaand proces van ontwikkeling gaande, waarbij steeds sprake is van interactie tussen het perspectief van de professional als individu en de oriëntatie op het vak en de vakgenoten in het algemeen. Het gebruik van vignetten als aanleiding van een zelfanalyse en het
communiceren daarover stimuleert een reflectieve houding met betrekking tot techniek, pragmatiek en ethiek, in relatie met kennis (Simons, 2014).
Dit project zal de onderwijscultuur in verschillende (Europese) landen casuïstisch onderzoeken, om uiteindelijk te komen tot verhalen over Persoonlijk Meesterschap die kunnen worden ingezet als vignetten in het opleidingsonderwijs. Het gebruik van deze vignetten zal de dialoog over de betekenis van Persoonlijk Meesterschap stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele identiteit van de (aankomend) docenten.
Het doel is gevalideerde, de landsgrenzen overstijgende componenten te vinden in de ideeën die in de verschillende participerende landen bestaan over Persoonlijk Meesterschap. Deze componenten worden geclusterd om tot de vignetten te komen.
De uitkomsten kunnen worden gebruikt als een vorm van internationalisering @ home, worden gepubliceerd in een vakpublicatie en gepresenteerd in een symposium.