Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Lees meer over opbrengst burgerschapsvorming

Opbrengst

  • Een door literatuur en data onderbouwde beschrijving van een effectieve en affectieve morele dialoog. Bewezen, merkbare (Schnabel) interventies in de moreel geladen dialoog t.a.v. kwesties die grote maatschappelijke spanningen opleveren, ten behoeve van respect, inlevingsvermogen en een democratische gezindheid. O.a. m.b.v. verhalen: vorming van leerlingen en studenten door voorbeelden van anti-humane (-voorbeeld: nazisme: de man is een instinctief handelend en energiek roofdier-) en humaniserende verhalen (- voorbeeld: de gulden regel in alle grote godsdiensten: ‘Wat u niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’-)
  • Onderzoeksgegevens t.a.v. de vraag of een sterke, uitgesproken, ook levensbeschouwelijk gekleurde, professionele (maar qua denominatie niet per se een bepaalde) identiteit of een meer afzijdige, neutrale, meer op kennisoverdracht gerichte opstelling bevorderlijk is voor burgerschapsvorming( kennis van de democratie, participatie in de samenleving; identiteitsontwikkeling). Dit project maakt gebruik van gegevens uit het promotieonderzoek van Anneke Meester- Van Laar, promovenda van Jan Hoogland.
  • Een set van bruikbare methoden, benaderingen om een vitale schoolgemeenschap (krachtige schoolcultuur) te creëren, waarin – vanuit een expliciete waardenlaag- de eis tot kwalificatie, de behoefte aan individualisering en die aan socialisering worden verwezenlijkt.
  • Een set van aanbevelingen voor implementatie van het bovenstaande in curricula (bachelor, post-HBO en master).