Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Lees meer over professionele identiteitsspanningen en agency

Professionele identiteitsspanningen en agency

Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het meesterschap. Leraren ervaren in de beroepsuitoefening dan een conflict tussen:
- wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en
- wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).

Het betreft de volgende 14 professionele identiteitsspanningen.

Agency verwijst naar controle hebben over eigen handelen en vereist een zekere mate van auto-nomie en eigenheid. Door aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency, ervaren zij agency op de werkplek en ontwikkelen zij hun persoonlijk meesterschap. Dit kan leiden tot leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak. Hiermee kan tevens mogelijk uitval van toekomstige leraren worden voorkomen. Uit onderzoek is bekend dat leraren met een stabiele positieve identi-teit het langer volhouden in het onderwijs en tevens een grotere invloed hebben op het leren van hun leerlingen.

Lees meer over Agency

Bekijk de Algemene presentatie