Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Lees meer professionele dialoogvormen

Daarbij werden de verhalen van de leraren uit ‘Een leraar blijf je altijd’ als gespreksmateriaal gebruikt. Ten behoeve van de disseminatie van deze Toolbox worden momenteel twee routes gevolgd: a) via de nascholings-en innovatiecentra van de hogescholen die bij de ontwikkeling ervan betrokken waren en b) via overige opleidingen binnen Radiant en andere adviesorganisaties. Disseminatie vindt plaats volgens het train-de-trainermodel. De afnemers van de Toolbox verplichten zich tot scholing en het leveren van een bijdrage aan de doorontwikkeling van het materiaal via deelname aan leergemeenschappen.


Het voornemen is om op elk van de genoemde instellingen een eigen leergemeenschap PM in te richten. Ten behoeve van de overige afnemers worden regionale leergemeenschappen PM ingericht. De diverse leergemeenschappen zullen een netwerk voor persoonlijk meesterschap gaan vormen. Naast inspiratie bieden de leergemeenschappen en het netwerk gelegenheid voor reflectie en dialoog naar aanleiding van ervaringen van deelnemers met het toepassen van de Toolbox. Deze ervaringen zullen via de narratieve aanpak tijdens de bijeenkomsten worden ingebracht en gezamenlijk geanalyseerd.