Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Lees meer professionele dilemma’s

Organisatie:

Gedacht wordt aan 6 gesprekken per deelnemende opleiding, uitgevoerd aan de hand van de BNIM, waarbij een dwarsdoorsnede door de organisatie gemaakt wordt (ervaren/niet ervaren; opleiders/management; vakdocenten/overige docenten). Het onderzoek levert een publicatie op ‘Meesterschap in de opleiding’ (werktitel). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zouden in een vervolgproject toepassingen ontwikkeld kunnen worden voor organisatieontwikkeling en professionele ontwikkeling in de opleiding (zowel ten behoeve van het onderwijs als de jeugdzorg). Dit project past daarmee in de nieuwe focus van het CEPM, waarin een nadruk wordt gelegd op meesterschap in de opleiding.