Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Nieuwe samenwerkingspartner: iPabo Amsterdam/Alkmaar

Op 21 mei jl. hebben de iPabo en de 7 in CEPM-samenwerkende hogescholen besloten gezamenlijk in te zetten op het thema Persoonlijk Meesterschap, waarmee vanaf heden ook de iPabo in CEPM betrokken zal zijn. De samenwerking werd bezegeld met een handdruk tussen de voorzitter van het CvB van de iPabo, Titia Bredée, en de voorzitter van het CvB van Hogeschool de Kempel, Taeke van den Akker, tevens penvoerder van CEPM.

FullSizeRender