Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Nieuws

11 - 08 - 2014

Behoud van beroepstrots

In deze rubriek stellen we een van de projecten voor, die van start gaan in 2014-2015. Het project draagt de titel “Behoud van beroepstrots”. In dit project werken hogescholen samen met basisscholen in verschillende regio’s in het land. Het project richt zich o.a. op het gezamenlijk ontwikkelen van interventies om met professionele spanningen in de beroepspraktijk om te gaan. Initiatiefnemer van dit project is Jos Castelijns, lector bij Hogeschool de Kempel in Helmond.

Het doel van het project ‘Behoud van beroepstrots’ is leraren en schoolteams te ondersteunen bij het omgaan met professionele identiteitsspanningen en daarmee een bijdrage te leveren aan het behoud van beroepstrots van leraren. Dit project willen we in nauw overleg met basisscholen opzetten en uitvoeren. Welke werkwijzen precies worden toegepast en welke concrete activiteiten worden ondernomen, wordt bepaald in overleg met de scholen zelf. Dat kan betekenen dat leraren door middel van intervisie met elkaar in gesprek gaan over de professionele identiteitsspanningen in hun werk. Het kan ook betekenen dat andere methoden worden toegepast voor bijvoorbeeld collegiale consultatie, intervisie-gesprekken, functioneringsgesprekken of coaching. De behoeften van de school zijn leidend en ook welke methode wordt gekozen, is aan de school zelf. Met elke school wordt in overleg een projectplan op maat gemaakt. ‘Behoud van beroepstrots’ is een project waarin scholen en opleiding samen de doelen en de inzet bepalen en samen regie voeren. Het is geen project waarbij op voorhand de uitkomsten al vaststaan. Het project bouwt voort op de uitkomsten van het project ‘Leraren en hun verhalen’ dat tussen september 2013 en september 2014 door CEPM is uitgevoerd. Projectleider is Jos Castelijns, o.a. lector bij Hogeschool de Kempel te Helmond (j.castelijns@kempel.nl).

In het studiejaar 2013-2014 worden er in ieder geval nog drie projecten uitgevoerd:

  • Opleidingen die deugd doen; wat opleidingen kunnen doen om persoonlijk meesterschap te bevorderen.
  • Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de persoonsvorming van leerlingen.
  • Beleid ten aanzien van Persoonlijk Meesterschap in onderwijsorganisaties.

Aan de verkenning en ontwikkeling van andere projectideeën wordt volop gewerkt.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.