Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Nieuws

08 - 09 - 2016

Eerste exemplaar toolbox ‘Professionele identiteitsspanningen’ overhandigd

def
Overhandiging eerste exemplaar door projectleider dr. Jeannette Geldens aan voorzitter Toezichthoudend Bestuur CEPM, Jacob Schaap

Op 8 september is het eerste exemplaar van de Toolbox Professionele identiteitsspanningen uitgereikt aan het Toezichthoudend Bestuur van CEPM. Dit is een product van de CEPM werkgroep ‘omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek’ (projectleider: dr. Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen Kempelonderzoekscentrum).

Binnen het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten drie lerarenopleidingen (De Kempel, Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool) welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en is ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan.

Het onderzoek onder 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders resulteerde in een Toolbox ‘Professionele identiteitsspanningen’. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren kunnen deze Toolbox gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.

Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek (Diepe, 2014; Geldens & Eersel, 2014; Pillen, 2013; Ploeg & Scholte, 2004) is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).

Uit het onderzoek bleken veertien spanningen regelmatig voor te komen bij leraren. De meest voorkomende spanningen zijn:

1. Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen.
2. Het gevoel van niet competent zijn in termen van kennis versus de verwachting om een expert te zijn.
3. Ervaren van een verschil tussen de eigen, vaak impliciete theorieën en de theorieën die relevant zijn voor het lesgeven.
4. Balans werk en privé en werkdruk van het leraarsberoep
5. Tijd willen steken in het oefenen van lesgeven versus de druk ervaren om tijd te investeren in andere taken die deel zijn van de leraarstaken.

Professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen, mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem. Het leren omgaan met professionele identiteitsspanningen zorgt voor leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse? http://cepm.nl/over-cepm/opbrengsten/professionele-identiteitsspanningen/ of mail naar j.geldens@kempel.nl

Toolbox Professionele identiteitsspanningen: Geldens, J., Groot, T., de, Bom, P., Schipper, H., & Maanen, N., van. (2016).  Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

Literatuur:

Diepe, R., v. (2014). Verbanden tussen professionele identiteitsspanningen en de leraar-leerling relatie. Masterthesis Onderwijskunde, Universiteit Utrecht / Kempelonderzoekscentrum Hogeschool de Kempel, Utrecht / Helmond.

Geldens, J., & Eersel, S. v. (Eds.). (2014). Persoonlijk Meesterschap en de rol van interactie in de persoonswording van leerlingen. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

Pillen, M. (2013). Professional identity tensions of beginning teachers (Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Eindhoven School of Education.

Ploeg, J. v.d. & Scholte, E. (2004). Arbeidssatisfactie onder leerkrachten. Pedagogiek, 23(4), 276‐290.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.