Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Nieuws

18 - 12 - 2014

Estafettebijeenkomst

Op 12 november jl. vond de eerste CEPM-estafettebijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst, waarop uit de 7 hogescholen vooral docent-onderzoekers aanwezig waren en ook KPC-groep, Verus en OMJS waren vertegenwoordigd, hebben de projectleiders uit 2013 – 2014 in ronde tafelgesprekken de resultaten gepresenteerd uit hun projecten. Inmiddels is de publicatie “Een leraar blijf je altijd” beschikbaar, waarin o.a. de verhalen van leraren over persoonlijk meesterschap centraal staan. Andere voorbeelden van producten zijn een document met criteria voor persoonlijk meesterschap voor studenten en (beginnende) leerkrachten, dat gebruikt kan worden bij de begeleiding van (aanstaande) leerkrachten, alsmede verschillende vragenlijsten voor het in kaart brengen van identiteit-spanningen bij studenten en voor (school)leiders in het kader van teamontwikkeling. In drie projectgroepen zijn ook literatuurstudies gemaakt. Door prof. L. Stevens van NIVOZ worden deze studies, met als inzet te komen tot een samenhangend product, van advies voorzien.

De estafettebijeenkomst werd gestart met de presentatie van het document: “CEPM op 4 hoofdlijnen”, waarin een korte beschrijving van het gedachtegoed “persoonlijk meesterschap” en een uitwerking in een aantal verschillende casussen. Het digitale document is verkrijgbaar bij het CEPM-secretariaat: info@cepm.nl

De tweede helft van de bijeenkomst is besteed aan informatie over de projecten die op stapel staan in 2014-2015. De beoogde projectleiders presenteerden hun plannen in een “pitch” en daarna was er gelegenheid voor de deelnemers een keuze te maken voor een project naar eigen interesse en daarover in gesprek te gaan met de projectleider, samenwerkende partners en andere geïnteresseerden.

De volgende estafettebijeenkomst vindt plaats op 15 april 2015: 15.00 – 19.00 uur in Utrecht.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.