Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Nieuws

19 - 09 - 2014

Landelijk symposium

Op 12 februari 2015 organiseert CEPM bij Antropia in Driebergen het eerste landelijk symposium over wat Persoonlijk Meesterschap betekent en kan betekenen in de domeinen onderwijs en (jeugd)zorg. Dit symposium, bedoeld voor een breed gedefinieerde doelgroep en o.a. gericht op het verder verkennen en herkennen van het ‘merk’ Persoonlijk Meesterschap, maar ook op inspireren van betrokkenen en het voeren van het debat en discours, krijgt een sterk interactief karakter.

Het landelijk symposium is de eerste grootscheepse externe activiteit van CEPM en wordt georganiseerd in samenwerking met het Leids Congres Bureau. Het landelijk symposium wordt opgevolgd door regiobijeenkomsten. Meer informatie over de invulling van het programma en de wijze van aanmelding voor het symposium is o.a. te lezen in de volgende nieuwsbrief. Wij vragen u de datum van 12 februari vast te reserveren in uw agenda!

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.