Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Nieuws

18 - 12 - 2014

Partnerships

In de afgelopen maanden hebben diverse stakeholders uit Onderwijs en Zorg een intentieverklaring ondertekend waarin ze aangeven de intentie te hebben om een partnership met CEPM aan te gaan. Dat kunnen partnerships van verschillende aard zijn. Zo bestaat de mogelijkheid voor non-profitorganisaties om mede-eigenaar te worden en daarmee een stem te verkrijgen in het beleid van CEPM. Profit-organisaties kunnen zich als zakenpartner bij CEPM aansluiten en zo mee profiteren ontwikkelde kennis om daarmee de eigen dienstverlening te versterken. Organisaties die geen direct belang hebben, maar het belang van Persoonlijk Meesterschap inzien en daar indirect van willen profiteren kunnen met CEPM een strategisch partnership aangaan. Voor een overzicht van de partners verwijzen wij u naar de website.                                                  

De komende maanden wordt gewerkt aan de omzetting van intentieverklaringen in samenwerkingsovereenkomsten. Organisaties waarmee CEPM tot nu toe niet over een partnership hebben gesproken, maar daarvoor wel belangstelling hebben, kunnen dit kenbaar maken door contact op te nemen via nummer 030 4100598.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.