Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Nieuws

19 - 09 - 2014

Persoonlijk meesterschap

De afgelopen anderhalf jaar zijn de eigenaren van CEPM (bestuurders en andere betrokkenen) samen met de directie druk bezig geweest met de opbouw en inrichting van het Center of Expertise, gericht op de branding van ‘Persoonlijk Meesterschap’. Dat heeft o.a. geresulteerd in activiteiten, die nu ook extern zichtbaar worden, zoals het sluiten van (intentie tot) samenwerkingsovereenkomsten met andere partners dan de eigenaren, de verspreiding van resultaten van vier, in samenwerking met het werkveld en opleidingen, uitgevoerde projecten en de opzet van een definitieve website.

Tot op heden vormen de voorzitters van de Colleges van Bestuur van de zeven hogescholen die het initiatief hebben genomen tot de oprichting van het CEPM, het Toezichthoudend Bestuur. Twee leden van het Toezichthoudend Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het DB overlegt frequent met de twee leden die samen de directie vormen: een inhoudelijk directeur en een commercieel directeur a.i.. DB en directie hebben in elk geval ook twee keer per jaar overleg met de Raad van Advies. De directie voert o.a. regelmatig overleg met de projectleiders over de voortgang in de projectgroepen. Op dit moment wordt in samenspraak met het Toezichthoudend Bestuur gewerkt aan een passende en toekomstbestendige organisatie- en governancestructuur.

In het afgelopen half jaar heeft de commercieel directeur een opzet gepresenteerd in het overleg van DB en directie en in het Toezichthoudend Bestuur van een business case en verdienmodel, dat gericht is op de (financiële) instandhouding van CEPM in de komende jaren en dus ook na het wegvallen van de tijdelijke subsidie van OCW. In de business case wordt invulling gegeven aan verschillende partnerschappen die nu en in de toekomst worden gesloten tussen organisaties en de CEPM-initiatiefnemers. Het is voor onderwijsgerelateerde en (jeugd)zorgorganisaties mogelijk bij CEPM aan te sluiten als:

  • Zakenpartner
  • Strategische partner
  • Innovatiepartner
  • Licentiehouder
  • Ambassadeur
  • Adviseur

Voor verdere toelichting op de business case en de aard van partnerschappen en/of andere zaken betreffende de inrichting van CEPM, kunt u contact opnemen met het secretariaat van CEPM via: info@cepm.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.