Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Nieuws

18 - 12 - 2014

PM in het brede jeugddomein: onderwijs en zorg.

Gericht op het leveren van een bijdrage aan de invulling van Passend Onderwijs m.b.v. een brede aanpak en meer samenwerking tussen de twee domeinen; gericht ook op preventie: welzijn kind, een beter toegeruste professional en kostenbesparing.

Niet minder dan in het onderwijs is de discussie over Persoonlijk Meesterschap van belang voor de ontwikkelingen in het brede zorgdomein. Wat dat betreft lijken juist in deze periode allerlei ontwikkelingen bij elkaar te komen. Gedacht kan worden aan het traject ‘Passend Onderwijs’ en de nieuwe Jeugdwet in het domein van de jeugdhulpverlening, naast vergelijkbare veranderingen in de Wmo en de invoering van de nieuwe Participatiewet. In het domein van zorg en welzijn hebben met name de ‘8 bakens van Het Nieuwe Welzijn’ de discussie over vakmanschap van professionals opnieuw op gang gebracht.

Het onderwijs en de jeugdhulpverlening worden opgeroepen tot meer onderlinge samenwerking te komen op regionaal niveau. Samenwerkingsverbanden zouden moeten leiden tot de inrichting van een goede zorgstructuur waarin 1) preventie en basiszorg; 2) signalering; 3) integrale beoordeling en analyse; 4) het integraal arrangeren, toewijzen en 5) aanbieden van ondersteuning in het onderwijs, de jeugdhulp en/of gezinsondersteuning. Dit vraagt om intensievere samenwerking tussen Jeugdhulpverleners en leerkrachten/docenten in het onderwijs.

Centrale vraag in dit onderzoek zal zijn op welke wijze gedeelde aandacht voor Persoonlijk Meesterschap van leerkrachten/docenten en jeugdhulpverleners kan bijdragen aan effectieve samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. En in samenhang daarmee welke werkwijzen, perspectieven en benaderingen het beste aansluiten bij het vakmanschap van de genoemde beroepskrachten?

Het project is erop gericht om inzicht te verkrijgen in de consequenties van de transities in de jeugdzorg, het invoeren van passend onderwijs en samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Het streven is om een werkplaats, c.q. expertisepunt jeugd en onderwijs in te richten. Daarnaast worden nieuwe opleidingsonderdelen in het curriculum van hogescholen als vormen van nascholing ontwikkeld en geïmplementeerd.   

 In het project wordt samengewerkt door o.a. GH-Kenniscentrum Bezielde Professionaliteit, GGZ-instelling Dimence, Eleos, Jeugdzorginstelling SGJ, Karakter kinder & jeugdpsychiatrie Zwolle, SG Greijdanus, Basisonderwijs Vivente-scholen, Samenwerkingsverband Scope, Katholieke Pabo Zwolle en Hogeschool Driestar-Educatief te Gouda.

 Meer info is te verkrijgen bij Jan Hoogland en Tanja van der Vinne via: info@cepm.nl

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.