Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Nieuws

05 - 01 - 2016

Professionele identiteitsspanningen

Persoonlijk meesterschap op de werkplek.
Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Projectleider: Jeannette Geldens, lector Kempelonderzoekscentrum Hogeschool de Kempel.

Opdrachtgevers: Hogeschool de Kempel, Christelijke Hogeschool Ede en Iselinge Hogeschool.

Hogescholen willen in nauwe samenwerking met hun basisscholen aanstaande en beginnende leraren leren om te gaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.

Doel van dit project is interventies te ontwikkelen om aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek vanuit agency.

Er zijn interventies ontwikkeld, onder andere:

  1. Een vragenlijst professionele identiteitsspanningen voor aanstaande en beginnende leraren.
  2. Een evaluatieve vragenlijst voor aanstaande en beginnende leraren.
  3. Voorbeelden van professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren ervaren op de werkplek.
  4. Een interviewguide voor het bespreken van professionele identiteitsspanningen. 
  5. Een agencymeter.
  6. Een sjabloon van Plan van aanpak en evaluatie van het leren omgaan met professionele identiteitsspanningen.
  7. Suggesties voor het begeleiden van aanstaande en beginnende leraren in het leren omgaan met professionele identiteitsspanningen.

Begin 2016 zullen alle producten verwerkt zijn tot een handleiding met bijbehorende dvd. Wilt u ook aan de slag met professionele identiteitsspanningen dan kunt u contact opnemen met Jeannette Geldens: j.geldens@kempel.nl

Toelichting professionele identiteitsspanningen en agency:

Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek (Diepe, 2014 ; Pillen, 2013; Ploeg & Scholte, 2004) is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het meesterschap. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke identiteit) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele identiteit).

Voorbeelden van professionele spanningen die een leraar kan ervaren zijn:

Zorg willen dragen voor leerlingen versus de verwachting om te onderwijzen.  Voorbeeld: Om de orde te handhaven in de klas moet je streng zijn tegen je leerlingen: je wilt niet dat er over je heen gelopen wordt. Het streng zijn vind je moeilijk, omdat je tegelijkertijd wilt dat er een goede sfeer in de klas heerst en dat de leerlingen je aardig vinden.

Je wilt graag dat je leerlingen het gevoel hebben dat je er voor hen bent en dat ze zich op hun niveau kunnen ontwikkelen. Dit gaat moeilijk samen als je je handen al vol hebt aan het ‘normale’ lesgeven.

De integriteit van de leerlingen respecteren versus het gevoel deze integriteit tegen te werken.

Voorbeeld: Een leerling heeft je in vertrouwen genomen over een persoonlijk probleem. Je ervaart nu een dilemma. Je hebt de leerling beloofd dat het probleem veilig is bij jou. Nu je het probleem echter kent weet je niet meer wat je moet doen: je wil de integriteit van de leerling bewaren, maar tegelijkertijd vind je dat je moet ingrijpen.

Agency verwijst naar het hebben van controle over het eigen handelen. Leraren die agency op de werkplek ervaren, hebben controle over de keuzes die ze maken op de werkplek. 
Door aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency, ervaren zij agency op de werkplek en ontwikkelen zij hun persoonlijk meesterschap. Dit kan leiden tot leraren met een stabiele positieve identiteit, die hart en ziel behouden voor leerlingen en voor het vak (CEPM, 2014a, 2014b). Hiermee kan tevens mogelijk uitval van toekomstige leraren worden voorkomen. Uit onderzoek van Day & Gu (2014) is bekend dat leraren met een stabiele positieve identiteit het langer volhouden in het onderwijs en tevens een grotere invloed hebben op het leren van hun leerlingen.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.