Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Nieuws

28 - 01 - 2015

Samenwerkingspartner: KPC-groep

KPC Groep

Onderwijsadviesbureau KPC Groep is de nieuwe partner van CEPM. Door samen te werken, van elkaar te leren en gezamenlijk de opbrengsten te delen versterken beide organisaties de realisatie van elkaars doelstellingen, waaronder het stimuleren van persoonlijk meesterschap. Als een van de landelijke pedagogische centra heeft KPC Groep samen met scholen en lerarenopleidingen kennis opgedaan over de inrichting van leren, het organiseren van onderwijs en het professionaliseren van leraren.

Verstand van leren, gevoel voor mensen. Vanuit die belofte is KPC Groep partner voor onderwijsorganisaties die leerprocessen willen verbeteren. Samen met opdrachtgevers ontwikkelen en implementeren we duurzame maatwerk-oplossingen. Onze focus ligt op het primair proces. Daar moet het gebeuren. Met leraren, schoolleiders en besturen creëren we vitale organisaties met de best mogelijke condities voor lerenden. Om dit te realiseren werken we vanuit samenhang tussen curriculum, inrichting leeromgeving, organisatie van het onderwijs en de professionalisering van onderwijs(leiding)gevenden.

Specifieke kennis

KPC Groep is actief op de snijvlakken van onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, jeugdzorg en overheden. Daarnaast werken we intensief samen met lerarenopleidingen, pabo’s, kennisinstituten, hogescholen en universiteiten. Onze focus ligt op vraagstukken in relatie tot het primair proces van leren en opleiden. Binnen KPC Groep organiseren professionals zich in adviesgroepen rondom deze vraagstukken. In de adviesgroepen is diepgaande kennis aanwezig van de uitdagingen in de verschillende onderwijssectoren.

Meer weten? Kijk op www.kpcgroep.nl

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.