Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Nieuws

18 - 02 - 2016

Verus tekent samenwerkingsovereenkomst

We verwelkomen Verus als nieuwe partner van CEPM. Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van kinderen en studenten verbetert, als dienst aan onze samenleving. We zijn verheugd over de samenwerking en zien een mooie gezamenlijke toekomst tegemoet. 

V.l.n.r.: Wim Kuiper (voorzitter Verus), Taeke van den Akker (penvoerder CEPM en DB-lid) en Jacob Schaap (DB-lid).
V.l.n.r.: Wim Kuiper (voorzitter Verus), Taeke van den Akker (penvoerder CEPM en DB-lid) en Jacob Schaap (DB-lid).

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief voor al het CEPM nieuws in je mailbox.