Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Onderzoekend leren en passend onderwijs

Vragen spelen een essentiële rol bij het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden. In ons onderzoeksproduct wordt hierover informatie gegeven en worden verschillende modellen gepresenteerd. Het meest bekende model is de  taxonomie van Bloom. Deze taxonomie maakt onderscheidt tussen hogere en lagere orde vragen. Een vraag die daarbij opkomt is; kunnen alle kinderen, dus ook kinderen met beperkte capaciteiten leren van hogere orde vragen? Zohar en Dori (2003) stellen dat kinderen van alle niveaus betrokken moeten en kunnen worden bij hogere orde denkvaardigheden. Deze bevindingen zijn relevant in het kader van passend onderwijs. 

Terug naar beginscherm PLG