Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Over CEPM

Het CEPM (Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap) maakt zich sterk voor professionals op het grensvlak van onderwijs en (jeugd)zorg. De kennis, expertise en persoonlijke waarden van deze professionals staan daarbij centraal.

Menselijke maat

Het CEPM vraagt aandacht voor de toegevoegde waarde die deze professionals kunnen leveren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat doen we door in gesprek te gaan met professionals en verbindingen te leggen met alle betrokken instanties. Op die manier brengen we de ervaringen van de werkvloer samen met de beleidsmakers. Om zo te komen tot beter onderwijs en betere zorg, met ruimte voor de menselijke maat.

Inspirerend initiatief

CEPM is begonnen als initiatief van zeven verschillende hogescholen. Inmiddels wordt binnen het CEPM samengewerkt met meer partners zoals scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, onderwijs- en zorgorganisaties, verschillende maatschappelijke organisaties, en andere hogescholen en universiteiten.