Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Afgeronde projecten

CEPM is een motor voor kennisinnovatie en onderzoek op het gebied van Persoonlijk Meesterschap. Op deze pagina delen we de opbrengsten vanuit de projecten.

PM in het brede jeugddomein

Het project Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein heeft in kaart gebracht wat er nodig is voor een goede samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het project bestaat uit een onderzoek en zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van de Minor Samenwerking in het brede jeugddomein en evt. nascholingsaanbod.

Lees meer

Een leraar blijf je altijd; professionele dialoogvormen

Praktijkverhalen m.b.v. de biografische narratieve interview methode, over professionele spanningen en energiebronnen. Met als doel om leraren met elkaar in gesprek te brengen en hen uit te dagen hun eigen professionele dilemma's te onderzoeken.

Lees meer

PABO-Collegetour

De PABO-Collegetour 2015 bestaat uit een serie van vier tours, opgenomen op en ontwikkeld in samenwerking met de vier deelnemende hogescholen.

Het voornaamste doel van de tour is om studenten te leren om te gaan met hun eigen persoonlijk meesterschap vanuit een onderzoekende houding.

Lees meer

Professionele identiteitsspanningen

Hogescholen willen in nauwe samenwerking met hun basisscholen aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.

Doel van dit project is interventies te ontwikkelen om aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek vanuit agency.

Lees meer

PM in professionele leergemeenschappen

De Hogescholen krijgen in nauwe samenwerking met de mbo-innovatiepartners inzicht in de manier waarop Persoonlijk Meesterschap bevorderd kan worden door het werken in professionele leergemeenschappen (PLG’s) onder begeleiding van teacher leaders.

Lees meer

Leren met aandacht + fase II

Het project ‘Leren met aandacht’ richt zich op de bewustwording en groei van de beroeps- en persoonlijke identiteit. Jezelf leren kennen, weten waar je voor staat (met name binnen je werk) en de wil om dat zelfbewust uit te dragen is een persoonlijke innovatie die uiteindelijk op termijn zal leiden tot een groter maatschappelijk bewustzijn en wellicht maatschappelijke verandering.

Lees meer

PM in het brede jeugddomein

Het project Persoonlijk Meesterschap in het brede jeugddomein probeert in kaart te brengen wat er nodig is voor een goede samenwerking tussen professionals uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Het project bestaat uit een onderzoek en zal gebruikt worden voor het ontwikkelen van de Minor Samenwerking in het brede jeugddomein en evt. nascholingsaanbod.

Lees meer

Publicaties over projecten

Hoe kun je Persoonlijk Meesterschap integreren in het curriculum en lessen op de pabo? Op deze pagina vindt u voorbeelden en inspiratie.

Lees meer

Literatuurstudies Persoonlijk Meesterschap

Bij de start van CEPM zijn er literatuurstudies verricht om te inventariseren wat er op het terrein van Persoonlijk Meesterschap al ontwikkeld is en waar nog lacunes worden geconstateerd. Deze literatuurstudies zijn tevens het theoretisch fundament voor de vervolgprojecten.

Lees meer