Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Professionele identiteitsspanningen

Persoonlijk meesterschap op de werkplek.
Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency

Projectleider
Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen Kempelonderzoekscentrum Hogeschool de Kempel Helmond

Projectleden

v.l.n.r. Peter Bom (CHE), Nancy van Maanen (Iselinge Hogeschool), Jeannette Geldens (de Kempel), Tyche de Groot (de Kempel) en Han Schipper (CHE)

v.l.n.r. Peter Bom (CHE), Nancy van Maanen (Iselinge Hogeschool), Jeannette Geldens (de Kempel), Tyche de Groot (de Kempel) en Han Schipper (CHE)

Aanleiding en relevantie
Zowel uit de dagelijkse onderwijspraktijk als uit onderzoek is bekend dat (aanstaande) leraren in het primair en voortgezet onderwijs professionele identiteitsspanningen ervaren. Deze spanningen kunnen betrekking hebben op alle aspecten van het meesterschap. Leraren ervaren dan een conflict tussen wat zij persoonlijk relevant vinden (persoonlijke dimensie) en wat zij relevant vinden voor hun beroep (professionele dimensie).
Professionele identiteitsspanningen kunnen zorgen voor gevoelens van onzekerheid en verlies aan passie, betekenisvolheid, betrokkenheid en controle over eigen handelen. Ze kunnen risico op burn-out en uitval vergroten en vormen, mede gezien het komend lerarentekort, een urgent probleem.

Doel
Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen. Hier-door ervaren ze agency op de werkplek en ontwikkelen ze Persoonlijk Meesterschap. Agency ver-wijst naar controle hebben over eigen handelen en vereist een zekere mate van autonomie en ei-genheid.

Aanpak
Er zijn producten en interventies ontwikkeld voor begeleiders, aanstaande en beginnende leraren om spanningen in beeld te brengen en ermee te leren omgaan. Ze zijn verzameld in een Toolbox Professionele identiteitsspanningen die bestaat uit een handzame handreiking, een dvd, website-verwijzing en 4 setjes van 14 spanningskaarten met werkwijzekaart, waarmee u in uw eigen onder-wijspraktijk direct aan de slag kunt!
Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren in de werkplekleeromgeving kunnen deze pro-ducten gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werk-plek en het leren ermee om te gaan.

Lees meer over de inhoud van de toolbox
Lees meer over professionele identiteitsspanningen en agency

Wilt u aan de slag met professionele identiteitsspanningen?
Middels een masterclass kunnen we een opleidings-/schoolteam deelgenoot maken van onze ervaringen en geven we informatie hoe de materialen uit de Toolbox betekenisvol kunnen worden ingezet in uw eigen onderwijspraktijk. De masterclass wordt verzorgd door de projectleider of een van de projectleden.

Bij afname van een masterclass (€745,- excl. reistijd en -kosten) ontvangt u één Toolbox (bruikbaar bij ± 24 personen) gratis en extra bestelde Toolboxen bedragen dan €25,- per stuk. U kunt vanaf 8 sept. een masterclass aanvragen. Een vervolgtraject ter ondersteuning van het inzetten van de materialen uit de Toolbox behoort tot de mogelijkheden.

Actuele publicaties

Om de kennis over Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek met een breed publiek te delen zijn er diverse publicaties in de media geweest. Onderstaande vindt u de meest actuele publicaties vanuit dit project. Meer publicaties over dit project of andere CEPM projecten vindt u hier

Praktijk in zicht katern: Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek
Didactief: Je les voorbereiden of een avondje uit?
Steunpunt Opleidingsscholen: Professionele identiteitsspanningen op de werkplek. Hoe ga je ermee om?
Steunpunt Opleidingsscholen: Katern PO Goede condities voor startende leraren, in gesprek met Peter van de Sande, Voorzitter CvB Stichting GOO p.61-63 

 

Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Neem contact op met Jeannette Geldens: j.geldens@kempel.nlFlyer20160412def_Pagina_2