Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Materialen identiteitsspanningen

Toolbox Professionele identiteitsspanningen
Binnen het project ‘Persoonlijk meesterschap op de werkplek’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten drie lerarenopleidingen (Kempel, CHE en Iselinge Hogeschool) welke professionele identiteitsspanningen op de werkplek worden ervaren door aanstaande en beginnende leraren en is ervaring opgedaan om hen hiermee te leren omgaan.

De Toolbox Professionele identiteitsspanningen is een opbrengst van een jaar opgedane ervaringen met in totaal 252 aanstaande en beginnende leraren en hun begeleiders.
In een masterclass willen we u deelgenoot maken van deze ervaringen en geven we informatie hoe u de materialen uit de Toolbox betekenisvol kunt inzetten in uw eigen onderwijspraktijk. Begeleiders, aanstaande en beginnende leraren in de werkplekleeromgeving kunnen deze materialen gebruiken bij het in beeld brengen van de professionele identiteitsspanningen op de werkplek en het leren ermee om te gaan.

De Toolbox Professionele identiteitsspanningen bevat:
- een handzame handreiking
- 4 setjes van 14 spanningskaarten met werkwijzekaart (door op onderstaande afbeelding te klikken leest u spanningskaart 2)
- een dvd en websiteverwijzing met alle digitale materialen waaronder een vragenlijst spanningen, 14 spanningskaarten, voorbeelden van ervaren spanningen op de werkplek, voorbeelden van plannen van aanpak en evaluatie, evaluatieve vragenlijst, interviewguide, begeleidingssuggesties en theorie.

spanningskaarten1-14_Pagina_04

In onderstaande afbeelding zijn voorbeelden beschreven op welke wijze aanstaande en beginnende leraren spanning 2 concreet ervaren op hun werkplek.

 spanning2

Wilt u aan de slag met professionele identiteitsspanningen?
Middels een masterclass kunnen we een opleidings-/schoolteam deelgenoot maken van onze ervaringen en geven we informatie hoe de materialen uit de Toolbox betekenisvol kunnen worden ingezet in uw eigen onderwijspraktijk. De masterclass wordt verzorgd door de projectleider of een van de projectleden.

Bij afname van een masterclass (€745,- excl. reistijd en -kosten) ontvangt u één Toolbox (bruikbaar bij ± 24 personen) gratis en extra bestelde Toolboxen bedragen dan €25,- per stuk. U kunt vanaf 8 sept. een masterclass aanvragen. Een vervolgtraject ter ondersteuning van het inzetten van de ma-terialen uit de Toolbox behoort tot de mogelijkheden.

Wilt u meer informatie of heeft u interesse? Neem contact op met Jeannette Geldens: j.geldens@kempel.nl of lees verder op Professionele identiteitsspanningen