Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Publicaties over projecten

Om de onderzoeksresultaten uit de CEPM projecten te delen, publiceren de onderzoekers in diverse media. Onderstaande vindt u een selectie van de publicaties. 

Titel artikel: Thema: Gepubliceerd in:
Persoonlijk meesterschap op de werkplek Omgaan met identiteitsspanningen Dialoog
‘Energievreters, energiegevers en dilemma’s voor startende leerkracht’ Een leraar blijf je altijd Educatiejaarboek 2015
Leren met aandacht: reflecteren op de App Leren met aandacht Dialoog
Wat maakt de leraar tot een goede leraar? Een leraar blijf je altijd Management PO
Persoonlijk Meesterschap op de werkplek Omgaan met identiteitsspanningen Presentatie op Velon
Spanningen in de professionele identiteit ervaren door eerstejaars aanstaande leraren en de relatie met hun leerlingen: is er een verband? Omgaan met identiteitsspanningen Tijdschrift voor Lerarenopleiders
Wie ben jij als leraar? De ontwikkeling van de professionele identiteit van de leraar Omgaan met identiteitsspanningen De Nieuwe Meso

‘Aardig, vaardig en waardig’

 

Achtergronden bij de gastles over de ontwikkeling van onze professionele identiteit Persoonlijk Meesterschap   Presentatie van Henk Swart op de pabo

Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek

Omgaan met identiteitsspanningen Praktijk in zicht katern

Je les voorbereiden of een avondje uit?

Omgaan met identiteitsspanningen Didactief

Professionele identiteitsspanningen op de werkplek. Hoe ga je ermee om?

Omgaan met identiteitsspanningen

Steunpunt Opleidingsscholen

Katern PO Goede condities voor startende leraren, in gesprek met Peter van de Sande, Voorzitter CvB Stichting GOO p.61-63 

Omgaan met identiteitsspanningen

Steunpunt Opleidingsscholen

 

Heeft u publicaties over Persoonlijk Meesterschap? Mail naar communicatie@cepm.nl.