Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Overzicht doelen Verwonderen en Verkennen

 

Doelen

Het onderzoekende kind

De ‘onderzoekende’ leerkracht[1]

De ‘onderzoekende’ opleider [2]

V
e
r
w
o
n
d
e
r
e
n

Didactisch

Doel: interesse opwekken

Wohhh…effect

Motiverende vraagstelling

Opleidingsdidactiek: met name modellen (het vertonen van voorbeeldgedrag) én expliciteren (metacommentaar geven,  opleidings/didactische keuzes verantwoorden)

Ik wil het weten

Vraagstelling rondom nieuwsgierig worden en blijven.

Onderzoekende houding: met name nieuwsgierigheid (vragen stellen om iets te weten te komen)

Pedagogisch

Doel: ruimte ervaren om vragen te stellen en nieuwe dingen te ervaren.

Ik mag m’n ding doen

Veilige leersituatie creëren; 

Van fouten maken leren we en is dus positief

Opleidingsdidactiek: met name legitimeren, (voorbeeldgedrag onderbouwen door er theoretische noties aan te verbinden) én

Onderzoekende houding: met name distantie nemen tot routines (de dingen niet doen ‘omdat iedereen het zo doet’)

We praten er met elkaar over

Ruimte bieden voor interactie

Onderzoekende houding: met name willen delen met anderen (behoefte om opgedane kennis met anderen te delen)

V
e
r
k
e
n
n
e
n

Didactisch

Doel: we activeren de voorkennis met alle zintuigen. En komen tot een eerste onderzoeksvraag.

Wat weet ik er al over?

Voorkennis activeren

Opleidingsdidactiek: met name modellen (het vertonen van voorbeeldgedrag) én Onderzoekende houding: met name bereidheid tot perspectiefwisseling (zaken van verschillende kanten bekijken)

Ervaren met je hele lijf

Alle zintuigen prikkelen

Onderzoekende houding: met name open houding (op zoek gaan naar achterliggende vooronderstellingen en assumpties)

Pedagogisch

Doel: vergroten van de competentiebeleving

Ik kan goede vragen stellen

Activerende vraagstelling

Onderzoekende houding: met name kritisch zijn: is het wel zo? (kritisch zijn op de kwaliteit en inhoud van de gegevens uit bronnen)

Ik kan bijdragen aan het onderzoek.

Waarderen en complimenten geven

Onderzoekende houding: met name willen begrijpen (van binnenuit willen weten om beter te kunnen begrijpen of om beter te kunnen handelen)

Terug naar beginscherm PLG