Hoe kan ik voldoende ruimte creëren voor interactie met kinderen?

Persbericht – werken in professionele leergemeenschappen

Het werken in leergemeenschappen is de nieuwe trend in onderwijsland. Dit zorgt voor een gestructureerde en continue verbetering van het onderwijs. Een professionele leergemeenschap (plg) is een klein team (4 tot 7 docenten) dat regelmatig bij elkaar komt, om op gestructureerde wijze kennis en ervaringen te delen om het onderwijs te verbeteren.

Binnen het project ‘Persoonlijk Meesterschap in Professionele leergemeenschappen’ van het Center of Expertise Persoonlijk meesterschap (CEPM) onderzochten twee lerarenopleidingen (Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Hogeschool) samen met twee mbo-scholen (Wellant College Gouda en Hoornbeeck College Rotterdam) hoe docenten het onderwijs en zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen binnen professionele leergemeenschappen (plg). De uitkomsten van het onderzoek zijn de lezen in het onderzoeksverslag: www.cepm.nl/onderzoeksverslagplg

De website www.cepm.nl/plg is een uitgebreide handreiking voor docenten en studenten die hun samenwerking naar een hoger niveau willen tillen en een professionele leergemeenschap willen starten. Op de website wordt kennis uit onderzoek en praktijk gedeeld en worden concrete tools aangereikt voor mbo’s en hbo’s die geïnteresseerd zijn in het werken in plg’s.

Binnen het project zijn er vier plg’s opgezet. Er is onder andere onderzocht hoe je een professionele leergemeenschap opzet, hoe een teacher leader een plg kan begeleiden, hoe een plg-bijeenkomst eruit ziet en hoe Persoonlijk Meesterschap in een plg bevorderd wordt.

Binnen het project zijn er vier plg’s opgezet. Onderzocht werd onder andere:
– Hoe zet je een plg op?
– Hoe kan een teacher leader een plg begeleiden?
– Hoe ziet een plg-bijeenkomst eruit?
– Hoe wordt Persoonlijk Meesterschap in een plg bevorderd?

De plg’s hebben zich elk met hun eigen onderwerp beziggehouden en hebben gewerkt aan de ontwikkeling van producten. Zij hebben de volgende producten opgeleverd:

Een curriculumschets: onderzoekend leren in het curriculum van eerstejaars pabo-studenten: http://cepm.nl/curriculumplg/

Een module met opleidingsbijeenkomsten ter professionalisering van docenten:
Themabijeenkomsten: www.cepm.nl/themabijeenkomstenplg + Tool themabijeenkomsten: www.cepm.nl/toolplg

Een werkvormenkiezer met didactische werkvormen voor het mbo (ook te gebruiken in het hbo): cepm.nl/werkvormkiezerplg

Een specifieke rol binnen een professionele leergemeenschap is de teacher leader. Dit is een docent die een informele voortrekkersrol vervult. In een cursus die naar aanleiding van dit project is ontwikkeld, wordt aandacht besteed aan specifieke kennis en vaardigheden voor teacher leaders die een plg willen opzetten. Meer informatie hierover is te vinden bij de pagina ‘aan de slag’ op www.cepm.nl/plg

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de CEPM-projectleider:
Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat MSc
Telefoon: 0182-760468 of 06-22852978
A.R.deBruin@driestar-educatief.nl

 

De hogescholen die participeren in CEPM zijn vanaf 1 januari onderdeel van het samenwerkingsverband Radiant Lerarenopleidingen. Meer informatie daarover vindt u op www.radiantlerarenopleidingen.nl.