Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

PM in professionele leergemeenschappen

 Projectleider:
Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat, Driestar Hogeschool

Opdrachtgevers:
Driestar Hogeschool en Christelijke Hogeschool Ede

Innovatiepartners:
Hoornbeeck College Rotterdam en Wellant College Gouda (beiden mbo)

Het project:
Het is belangrijk dat docenten en studenten als professionals persoonlijk meester worden in hun vak. We weten dat persoonlijk meesterschap een krachtige impuls kan krijgen door het werken in professionele leergemeenschappen (PLG’s). In een PLG leren professionals van en met elkaar met als doel om de praktijk te verbeteren, vanuit een kritische, nieuwsgierige en onderzoekende houding. 

Het doel van dit project was om meer inzicht te krijgen hoe er in een plg geleerd wordt onder leiding van een teacher leader en wat de invloed van dit leerproces is op het persoonlijk meesterschap. Daarnaast voldoet het project aan de behoefte die er is aan praktische handvatten voor het opzetten van, en leidinggeven aan een plg.

Er zijn vier professionele leergemeenschappen (PLG's) gestart waarbinnen docenten van, en met elkaar leren rond een bepaald thema. Deze afzonderlijke PLG's leveren eigen producten op. 
En er worden twee onderzoeken gedaan in de vier PLG's. Beide onderzoeken leveren producten op.

Hier vindt hier u een overzicht van het project 

Productresultaat

Het hoofdproduct van het project is een dynamische website over werken en leren in een plg.

Bezoek de website: werken in een plg

Deze website is gebaseerd op de onderzoeken die in het project zijn uitgevoerd en op het product van de plg van Driestar Hogeschool. Op de website wordt kennis uit onderzoek en praktijk gedeeld en worden concrete tools aangereikt voor mbo’s en hbo’s die geïnteresseerd zijn in het werken in plg’s.

Overige producten:

De vier plg’s hebben zich elk met hun eigen onderwerp beziggehouden en hebben gewerkt aan de ontwikkeling van producten. Zij hebben de volgende producten opgeleverd:

  1. Een curriculumschets: onderzoekend leren in het curriculum van eerstejaars pabo-studenten: http://cepm.nl/curriculumplg/
  2. Een module met opleidingsbijeenkomsten ter professionalisering van docenten: Themabijeenkomsten: www.cepm.nl/themabijeenkomstenplg
    Tool themabijeenkomsten: www.cepm.nl/toolplg
  3. Een werkvormenkiezer met didactische werkvormen voor het mbo (ook te gebruiken in het hbo): cepm.nl/werkvormkiezerplg

Wilt u aan de slag met plg’s?
Voor teacher leaders is een boeiende rol binnen plg’s weggelegd. Het is een rol die specifieke kennis en vaardigheden vraagt. Teacher leaders kunnen groeien in die rol. In een cursus die n.a.v. dit project is ontwikkeld, wordt aandacht besteed aan specifieke kennis en vaardigheden voor teacher leaders die een plg willen opzetten. In een plg-setting met andere teacher leaders wordt met elkaar gespreksvaardigheden geoefend, relaties gelegd tussen theorie en praktijk en samen gereflecteerd op elkaars ervaringen.

Voor meer informatie over de cursus, neem contact op met de cursusleider: drs. E.J. (Ellen) Aanen-Zilvold (docent, coach/trainer, onderzoeker) – Christelijke Hogeschool Ede
E: ejaanen@che.nl – T: 0318-696504

Wilt u meer informatie over die project dan kunt u contact opnemen met Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat a.r.debruin@driestar-educatief.nl