Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Productverspreiding en huisstijl

In de projectplannen die ten grondslag liggen aan de goedgekeurde CEPM-projecten is een onderdeel opgenomen over het opleveren van de resultaten in de vorm van producten. Producten kunnen verschillende vormen aannemen: rapporten, verslagen, toolboxen, good practices, apps et cetera. In de bij de projectplannen behorende begrotingen is een post opgenomen voor het vervaardigen van producten en de verspreiding ervan.

In de periode 2014 – 2016 zijn de eerste ervaringen opgedaan met het vervaardigen van producten (bv. literatuurstudies en toolboxen) en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Ter indicatie: gemiddeld kost een grafisch vormgever €65,- per uur. Voordat de producten gemaakt moeten worden kan de vormgever een indicatie van kosten geven. CEPM heeft een memo opgesteld ten behoeve van de ondersteuning aan projectgroepen bij het creëren van producten en een document met stelregels met betrekking tot het gebruik van CEPM huisstijl.
Memo verspreiding van producten
Huisstijltoepassing