Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Project aanvragen

De afgelopen periode zijn er nieuwe projectaanvragen ingediend bij CEPM. Bent u geïnteresseerd, bv. in een eventuele deelname aan een van de projecten, dan kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer(s). Klik hier voor een overzicht van de status per project.

Morele dilemma’s van bestuurders

Welke morele dilemma’s ervaren bestuurders uit onderwijs en zorg en hoe kan het bespreken
hiervan vanuit interdisciplinair perspectief door bestuurders bijdragen aan de professionaliteit van
deze bestuurders?

Lees meer

Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Doel van het project is manieren te vinden waarin het persoonlijk meesterschap van leerkrachten versterkt kan worden als het gaat om de omgang met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht.

Lees meer