Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Beroepsspanningen rond levensbeschouwelijke diversiteit

Initiatiefnemer:
Jan Hoogland (Viaa) en Hans Bakker (CHE)

Betrokken partners in organisaties/instellingen :
Hogeschool Viaa Zwolle
Christelijke Hogeschool Ede
Samenwerkingsverband van basisscholen Scope
prof. dr. Roel Kuiper, Theologische Universiteit Kampen
Verus
VU

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s : 
1. Het geheim van Persoonlijk Meesterschap: jezelf kennen; weten waar je voor staat en dat zelfbewust uitdragen (beroepstrots)
2. Professionele beroepsspanningen bij (aanstaande professionals)
3. Pedagogische opdracht / hernieuwde aandacht voor morele vorming (burgerschap)
4. (Culturele) diversiteit & inclusie

Past binnen de programmalijnen : 
1. Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)
2. Onderwijs (professionals: leraren)
3. Bestuurders (onderwijs / zorg)

Kern van het project:
Doel van het project is manieren te vinden waarin het persoonlijk meesterschap van leerkrachten versterkt kan worden als het gaat om de omgang met beroepsspanningen die voortkomen uit godsdienstige, levensbeschouwelijke of etnische verschillen van inzicht binnen de schoolgemeenschap. Dat vraagt onder andere om begrip van wat levensbeschouwing, religie en etniciteit inhouden en welke achtergronden de verschillende overtuigingen hebben. Het vraagt tevens om de ontwikkeling van het vermogen om ruimte te geven aan anderen zonder daarmee direct eigen opvattingen, principes of etniciteit op te geven of te relativeren.

Aanpak en organisatie:
Het onderzoek zal uitgevoerd worden op diverse scholen uit de samenwerkingsverbanden van de Christelijke Hogeschool Ede en Viaa Zwolle. Deze scholen maken in het algemeen deel uit van het bijzonder onderwijs, maar hebben op heel verschillende manieren met levensbeschouwelijk, godsdienstige of etnische diversiteit te maken en gaan ook op verschillende manieren om met hun eigen christelijke identiteit.
In samenwerking met deze scholen zal naar inzicht gezocht worden m.b.t. bovenstaande problematiek en instrumenten ontwikkelen om beter met deze problematiek te kunnen omgaan in de praktijk. In die instrumentontwikkeling zal aansluiting gezocht worden  bij eerdere instrumenten die in CEPM-verband zijn ontwikkeld.
Tenslotte zal op basis van het onderzoek en eventueel ontwikkelde instrumenten een professionaliseringsaanbod ontwikkeld worden voor leerkrachten dat ingezet kan worden op scholen die met dergelijke problemen worstelen.

Status: Het projectinitiatiedocument is inmiddels beoordeeld en er zal worden gewerkt aan een projectvoorstel.  Indien u interesse hebt om bij het project aan te sluiten, kunt u contact opnemen met de projectleider: Jan Hoogland (j.hoogland@viaa.nl)