Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Kunst in leren

Initiatiefnemer:
Viaa, Jaap Modderman

(voorlopig) betrokken partners in organisaties/instellingen:
Voorlopig Viaa, KPZ
Bureau voor cultuurinterventie

Draagt bij aan meer “kennis” over het inhoudelijke thema :
(Culturele) diversiteit & inclusie

Past binnen de programmalijnen :
Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)
Onderwijs (professionals: leraren)
Zorg (professionals: (jeugd)zorgwerkers)

Kern project (alsmede wat moet het project in grote lijnen opleveren):
Tegen de achtergrond van de grote transities binnen de domeinen onderwijs en zorg ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden gericht op een andere benadering van kinderen. Veel kinderen worden in het huidige talige onderwijs te weinig aangesproken omdat het accent vooral nog ligt op de kwalificerende functie. In dit project richten we ons vooral op de persoonsvormende aspecten. Door meer het uitgangspunt te nemen in vakken als drama, bewegen, muziek etc. worden mogelijkheden en talenten van kinderen op een andere manier aangesproken en bieden bij uitstek aangrijpingspunten gericht op zorgbehoeften van kinderen wat resulteert in een veel breder ontwikkelingsperspectief. Lees meer

Status:
Bekijk hier de presentatie van de tussentijdse projectverslag

Projectleider: Ludie Gootjes (l.gootjes@viaa.nl)
Contactpersoon: Jaap Modderman (j.modderman@viaa.nl).
Start: augustus 2016

Status: Projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Het project gaat van start.