Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

De wereld ontdekken in de klas

Het leren waarderen en versterken van verbindingen tussen leerlingen in de bonte wereld van de klas- door middel van dialogisch, kritisch en narratief ontmoetingsonderwijs.

Projectleider:
Bas van den Berg 

Initiatiefnemers:
Marnix Academie Utrecht, dr. Bas van den Berg en dr. Joke Snippe (CvB)

Betrokken partners in organisaties/instellingen:
Marnix Academie-Utrecht
Universiteit van Humanistiek-Utrecht
Hogeschool Ipabo- Amsterdam

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s:
- Samen leren en samen leven vanuit een visie op sociale, culturele en levensbeschouwelijke diversiteit die denkt en handelt vanuit wat mensen verbindt en leerlingen productief leert omgaan met verschillen.

Past binnen een of meer programma lijnen:
Opleidingsdocenten en studenten (opleidingsonderwijs Pabo)
Onderwijs (leerlingen en leraren in basisscholen)

Kern van het project:
In dit project staat de vraag centraal: Wat verbindt kinderen en wat delen ze met elkaar en met de wereld. Het vermoeden hierbij is dat de eenzijdige nadruk op eigenheid, individualiteit en eigen mening de kloof tussen leerlingen eerder vergroot dan verkleint.  Kunnen leerlingen vanuit wat zij gemeenschappelijk hebben in hun leef- en belevingswereld anders leren kijken naar de sociale, culturele en levensbeschouwelijke verschillen in de klas en daarbuiten?

Het ontmoetingsonderwijs (in de vorm van een pilot) wordt zo ontworpen dat leerlingen in de school als micro-samenleving elkaars wereld leren kennen vanuit een relationele visie op gemeenschapsvorming (sociale, culturele en levensbeschouwelijke verbondenheid), een visie op identiteitsontwikkeling waarbij leerlingen zichzelf ontdekken als deel van een groter geheel (zowel cultureel, natuurlijk en spiritueel) en waarin leerlingen culturele en religieuze verschillen en leerlingen leren (h)erkennen als kansen tot wederzijdse verrijking.

Leraren ontwerpen het ontmoetingsonderwijs zo dat leerlingen de bonte en veelkleurige wereld in de klas als een netwerk van relaties met elkaar leren ontdekken én waarderen; leerlingen gaan op zoek naar wat mensen in de natuurlijke en culturele werkelijkheid wereldwijd met elkaar en met het grote geheel van leven op aarde verbindt. 

Resultaat:
Betrokken opleidingen vertalen de kennis en ervaring die wordt opgedaan met de pilot naar vitale delen in hun opleidingsonderwijs voor aanstaande leraren in de vorm van aanbevelingen in de vorm van een handleiding.

Status: projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Project is van start.
Projectleider: dr. Bas van den Berg (b.vdberg@hsmarnix.nl)
Start: oktober 2016