Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Leergemeenschappen professionele dialoogvormen

Het doel  van een opvolgend project is: de afnemers van de Toolbox te professionaliseren en daarmee de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en via het volgen en evalueren van de toepassing van de Toolbox deze verder te ontwikkelen via leergemeenschappen die een lerend netwerk PM vormen.

Initiatiefnemer:
Bas van den Berg en Jos Castelijns

Betrokken partners in organisaties/instellingen:
Hogeschool de Kempel
Iselinge Hogeschool
Marnix Academie
VIAA

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s:
Professionele beroepsspanningen

Past binnen programmalijnen:
Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)
Onderwijs (professionals: leraren)
Zorg (professionals: (jeugd)zorgwerkers)

Kern project (alsmede wat moet het project in grote lijnen opleveren):
In een eerder CEPM-project hebben bovengenoemde instellingen via de narratieve methode onderzoek gedaan naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van leraren in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘Een leraar blijf je altijd’ (Castelijns & Van den Berg, 2014). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bovengenoemde instellingen het afgelopen jaar narratieve vormen van professionele dialoog ontwikkeld en op beperkte schaal toegepast in basisscholen en lerarenopleidingen (‘Toolbox Professionele dialoog’). Lees meer

Het doel van een opvolgend project is: a) de afnemers van de Toolbox te professionaliseren en daarmee de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en b) via het volgen en evalueren van de toepassing van de Toolbox deze verder te ontwikkelen via leergemeenschappen die een lerend netwerk PM vormen.
Klik hier voor een presentatie over de onderzoeksopzet. 

Status:
Projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Project gaat van start.

Contactpersonen:
Bas van den Berg (b.vdberg@hsmarnix.nl)
Jos Castelijns (j.castelijns@kempel.nl)