Hoe kan ik me als aankomend leerkracht profileren?

Omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency m.b.v. het Broaden & Buildmodel

Initiatiefnemer:
Jeannette Geldens, lector Betekenisvol Leren Onderwijzen, Kempelonderzoekscentrum
Hans Bakker, lector en Jan Kaldeway, associate lector, Lectoraat Talenten & Opbrengsten, CHE
Nancy van Maanen, docent levensbeschouwelijke vorming en onderzoek, Iselinge hogeschool

Vooralsnog betrokken partners in organisaties/instellingen:
Hogeschool de Kempel Helmond
Christelijke Hogeschool Ede
Iselinge Hogeschool Doetinchem
VIAA Hogeschool Zwolle

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s:
Professionele beroepsspanningen en hoe daarmee om te gaan
Het geheim van Persoonlijk Meesterschap: jezelf kennen, weten waar je voor staat en dat zelfbewust uitdragen (beroepstrots)

Past binnen een of meer programmalijnen:
Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)
Onderwijs (professionals: leraren)
Bestuurders (onderwijs / zorg)

Kern project:
In 2014-2015 hebben bovengenoemde hogescholen in een voorgaand CEPM-project in nauwe samenwerking met hun basisscholen een beeld gekregen van de professionele identiteitsspanningen die aanstaande en beginnende leraren ervaren op de werkplek. Tevens zijn eerste ervaringen opgedaan in het leren omgaan met deze spanningen op basis van plannen van aanpak (Geldens, Groot, Bom, Schipper & Maanen, 2014).
Dit project resulteerde in een Toolbox die in april 2016 zal verschijnen en zal worden verspreid onder alle Radianthogescholen. Lees meer

Om succesvol te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen is inzicht nodig in wat een door de (aanstaande) leraar aangewezen spanning nu veroorzaakt en waar deze spanning uit bestaat. Vervolgens is inzicht nodig in de vraag welke aanpak adequaat en effectief is om met deze spanning te leren omgaan.
Om op beide vragen antwoord te krijgen willen we een projectvoorstel indienen gericht op het verkrijgen van kennis, inzicht en ervaringen in de wijze waarop begeleiders aanstaande en beginnende leraren kunnen helpen vanuit agency adequaat te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.
Om het doelbewust leren omgaan met spanningen vanuit agency te versterken, willen we (ook) doelbewuste interventies inzetten en onderzoeken die zijn gebaseerd op het broaden-and-build-model (Fredrickson, 2002). De kern hierbij is dat we vanuit agency voortbouwen op positieve belevingen op de werkplek en reeds aanwezige kwaliteiten. Lees meer

Projectleider: Jeannette Geldens (j.geldens@kempel.nl)
Start: september 2016

Status: Projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Het project gaat van start.