Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Lees meer prof. id. spanningen vanuit broaden-and-build model

De plannen van aanpak voor het leren omgaan met spanningen zijn voortgekomen uit gesprekken met medestudenten/collega-leraren en hun begeleiders. Met een beperkt aantal derdejaars en beginnende leraren hebben we eerste ervaringen op kunnen doen om hen met een plan van aanpak vanuit agency, te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.

Onder agency verstaan we hier controle over het eigen handelen, autonomie en eigenheid (Beijaard, 2009; Ketelaar, 2012). Agency is nodig voor ontwikkeling van professionele identiteit van (aanstaande) leraren (Beijaard & Olsen, 2013; Van der Heijden, Geldens, Beijaard & Popeijus, 2015; Eteläpelto, Vähäsantanen, Hökkä & Paloniemi,2013). Om zicht te krijgen in welke mate (aanstaande) leraren agency ervaren op de werkplek, is een agencymeter gebruikt als nulmeting. De agencymeter is vervolgens nogmaals toegepast bij het evalueren van het plan van aanpak.

Literatuur
Beijaard, D. (2009). Leraar worden en leraar blijven. Over de rol van identiteit in professioneel leren van beginnende docenten (intreerede). Eindhoven: Technische Universiteit ‐ Eindhoven School of Education.
Beijaard, D., & Olsen, B. (2013, July 1‐5, 2013). The role of agency in becoming and being a teacher (symposium). Paper presented at the ISATT conference 'Excellence of teachers? Practice, policy, research', Ghent.
Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P., & Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45‐ 65.
Fredrickson, B. L. (2002). Positive emotions. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (red.), Handbook of positive psychology (pp. 120-134). Oxford: Oxford University Press.
Geldens, J., Groot, T., Bom, P., Schipper, H., & Maanen, N., van. (2014). Persoonlijk Meesterschap op de werkplek. Aanstaande en beginnende leraren leren omgaan met professionele identiteitsspanningen vanuit agency (eindrapportage). Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.
Ketelaar, E. (2012). Teachers and innovations: On the role of ownership, sense‐making, and agency (Proefschrift Technische Universiteit Eindhoven). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
Van der Heijden, H. R. M. A., van der, Geldens, J., Beijaard, D., & Popeijus, H.L. (2015). Characteristics of teachers as change agents. Teachers and Teaching: Theoryand Practice 21(6): 681-699.