Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Professionele dilemma’s van opleiders

Initiatiefnemer:
Jos Castelijns en Bas van den Berg

Betrokken partners in organisaties/instellingen:
Hogeschool de Kempel
Marnix Academie
VIAA
Iselinge Hogeschool

Draagt bij aan meer “kennis” over het/de inhoudelijke thema’s:
Professionele beroepsspanningen

Past binnen een of meer programmalijnen:
Opleidingsdocenten en studenten (onderwijs / zorg)

Kern project (alsmede wat moet het project in grote lijnen opleveren):
In een eerder CEPM-project hebben bovengenoemde instellingen via de narratieve methode onderzoek gedaan naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van leraren in het primair onderwijs. Dit onderzoek heeft geresulteerd in het boek ‘Een leraar blijf je altijd’ (Castelijns & Van den Berg, 2014). Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben bovengenoemde instellingen het afgelopen jaar narratieve vormen van professionele dialoog ontwikkeld en op beperkte schaal toegepast in basisscholen en lerarenopleidingen (‘Toolbox Professionele dialoog’). Daarbij werden de verhalen van de leraren uit ‘Een leraar blijf je altijd’ als gespreksmateriaal gebruikt. De ervaringen met het toepassen van deze narratieve methode in de lerarenopleidingen waren positief. Opleiders bleken de gesprekken als zinvol en relevant voor hun beroep te waarderen. Tegelijkertijd gaven zij aan –met het oog op herkenning - behoefte te hebben aan authentieke verhalen van opleiders (in plaats van verhalen van leraren). Een pilot, tussen september en december 2015 uitgevoerd bij de Kempel laat zien dat drives, spanningen en dilemma’s van opleiders afwijken van die van leraren in het basisonderwijs. Een onderzoek naar de beroepsmotivatie (drives), professionele spanningen en professionele dilemma’s van opleiders zou in genoemde behoefte aan herkenbare verhalen kunnen voorzien. Lees meer

Status:
PID is beoordeeld. Indieners hebben commentaar ontvangen en gaan dit verwerken in een projectvoorstel.

Contactpersonen:
Jos Castelijns (j.castelijns@kempel.nl)
Bas van den Berg (b.vdberg@hsmarnix.nl)

Start: september 2016

Status: Projectplan en begroting zijn goedgekeurd. Het project gaat van start.