Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Lees meer Teacher Leaders

Een inventarisatie onder MLI-studenten en -alumni maakt duidelijk dat zij in hun nieuwe rol als teacher leader voor vele uitdagingen staan. Zo noemt een student dat: “[…] door de directeurswisselingen van de laatste twee jaar er geen nieuwe, schoolbrede initiatieven worden beloond. De hoge werkdruk die collega´s ervaren zorgt ervoor dat de algemene sfeer er één is van nu even niet” (persoonlijke communicatie, 2015). Een alumnus noemt dat: “[…] er weinig tot geen masters in onze organisatie werken en de uitdaging is voor mij om toch verder te groeien ook al is er gebrek aan sparringspartners. Ik voel me vaak tussen het team en het MT staan” (persoonlijke communicatie, 2015). Het is de vraag welke factoren maken dat teacher leaders hun rol kunnen vervullen en hoe zij omgaan met spanningsvelden, dilemma’s en mogelijk beperkende factoren in het onderzoeken en innoveren in hun onderwijspraktijk.