Hoe ga ik om met de toegenomen bureaucratie?

Project indienen

CEPM is in het leven geroepen door de hogescholen om goede initiatieven en samenwerking te stimuleren. Het indienen van nieuwe projectaanvragen is nog mogelijk.  

Een voorstel voor een project, passend bij CEPM, wordt ingediend met behulp van een projectinitiatiedocument (PID) (op te vragen via info@cepm.nl). In dit document wordt globaal beschreven wat de aanleiding en inhoud zijn van een beoogd project en waarom een dergelijke inhoud en ook aanpak passend is binnen de beweging Persoonlijk Meesterschap, alsmede welke partijen in elk geval een bijdrage leveren.

De voorstellen worden gescreend op: CEPM-“waardigheid”, maatschappelijke impact, verspreidingssnelheid en levensvatbaarheid.

CEPM-waardig wil in elk geval zeggen dat er wordt gestreefd naar een bredere samenwerking (minimaal 2 of 3 CEPM-hogescholen) tussen een aantal partners. Tevens moet duidelijk zijn hoe deze samenwerking is/wordt ingevuld

Daarnaast moet het project bijdragen aan een of meer van de volgende inhoudelijke thema’s (met toelichting):

  • Professionele beroepsspanningen en hoe daarmee om te gaan
  • Het geheim van Persoonlijk Meesterschap: jezelf kennen; weten waar je voor staat en dat zelfbewust uitdragen (beroepstrots)
  • Pedagogische opdracht / hernieuwde aandacht voor morele vorming (burgerschap)
  • (Culturele) diversiteit & inclusie

Voor meer informatie en doorspreken van projectideeën kun je contact opnemen met Anja Tertoolen: a.tertoolen@cepm.nl