Informeer ik de ouders van Hannah over wat zij mij in een vertrouwelijk gesprek over thuis heeft verteld of doe ik dat juist niet omdat ik haar vertrouwen niet wil schenden?

Symposium: persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg

Rens Rottier die donderdagmiddag 12 februari het symposium afsloot gebruikte het motto: Van "Wat werkt', naar 'Wie werkt' om de dag te typeren, geïllustreerd met enkele opbrengsten uit de workshops die ’s middags werden gehouden. In de workshops waren leraren, zorgverleners, studenten, directeuren en bestuurders betrokken, alsmede samenwerkingspartners binnen CEPM. Tevens werden de deelnemers attent gemaakt op de regiobijeenkomsten die de in CEPM betrokken hogescholen in de komende maanden zullen organiseren om gezamenlijk verder invulling te geven aan (de bevordering van) persoonlijk meesterschap.
Naast de pecha kucha’s van Dieuwke Hovinga, Berend Kamphuis en Klaas van Veen, was er o.a. een posterpresentatie van de verschillende projecten die inmiddels worden uitgevoerd. Van het symposium, dat zo’n 175 deelnemers trok, zijn filmopnamen gemaakt.
In de komende tijd komen materialen en resultaten van 12 februari via de website beschikbaar. Al deze informatie is tevens input voor de verschillende regiobijeenkomsten.

Zie bijvoorbeeld:

  • De gepresenteerde CEPM Posters
  • De verzamelde vragen, opmerkingen, dilemma’s afkomstig uit de workshops PostIt's
  • Overzicht regiobijeenkomsten:
 RegioHogeschoolDatum Thema
    
Midden Marnix Academie25 maart 2015Inspiratie
Zuid-OostDe Kempel5 juni 2015Onderwijs dat deugt en deugd doet
Oost / Zwolle en omgevingVIAA met KPZ30 september of 7 oktober 2015Bezielde professionaliteit
Zuid-HollandDriestar EducatiefNajaarDe leergemeenschap als plaats om persoonlijk meesterschap te ontwikkelen
Midden / OostIselinge HogeschoolNog niet bekendNog niet bekend
MiddenChristelijke Hogeschool EdeNog niet bekendNog niet bekend