Wat kan ik doen om de betrokkenheid van mijn leerkrachten nog meer te vergroten?

Symposium: persoonlijk meesterschap in onderwijs en (jeugd)zorg

Rens Rottier die donderdagmiddag 12 februari het symposium afsloot gebruikte het motto: Van "Wat werkt', naar 'Wie werkt' om de dag te typeren, geïllustreerd met enkele opbrengsten uit de workshops die ’s middags werden gehouden. In de workshops waren leraren, zorgverleners, studenten, directeuren en bestuurders betrokken, alsmede samenwerkingspartners binnen CEPM. Tevens werden de deelnemers attent gemaakt op de regiobijeenkomsten die de in CEPM betrokken hogescholen in de komende maanden zullen organiseren om gezamenlijk verder invulling te geven aan (de bevordering van) persoonlijk meesterschap.
Naast de pecha kucha’s van Dieuwke Hovinga, Berend Kamphuis en Klaas van Veen, was er o.a. een posterpresentatie van de verschillende projecten die inmiddels worden uitgevoerd. Van het symposium, dat zo’n 175 deelnemers trok, zijn filmopnamen gemaakt.
In de komende tijd komen materialen en resultaten van 12 februari via de website beschikbaar. Al deze informatie is tevens input voor de verschillende regiobijeenkomsten.

Zie bijvoorbeeld:

  • De gepresenteerde CEPM Posters
  • De verzamelde vragen, opmerkingen, dilemma’s afkomstig uit de workshops PostIt's
  • Overzicht regiobijeenkomsten:
 Regio Hogeschool Datum  Thema
       
Midden  Marnix Academie 25 maart 2015 Inspiratie
Zuid-Oost De Kempel 5 juni 2015 Onderwijs dat deugt en deugd doet
Oost / Zwolle en omgeving VIAA met KPZ 30 september of 7 oktober 2015 Bezielde professionaliteit
Zuid-Holland Driestar Educatief Najaar De leergemeenschap als plaats om persoonlijk meesterschap te ontwikkelen
Midden / Oost Iselinge Hogeschool Nog niet bekend Nog niet bekend
Midden Christelijke Hogeschool Ede Nog niet bekend Nog niet bekend